top of page

P E R  J E L L U M

 

T E N O R

 

U D V A L G T E   A N M E L D E L S E R

“Per Jellum fangede hurtigt publikum i salen med sin charme og lethed.”

 - Jyskevestkysten​

 

“...tenoren gjorde stort indtryk med Cavaradossis arie fra Tosca.”

- SN​

"Det var Per Jellum, der med sin velklingende, kraftfulde tenor lagde ud med "Still Wie die Nacht" (...) Anmelderens favorit denne grå eftermiddag i Flensborg blev dog Evert Taubes »Så skimrande var aldrig havet«. »Viser er ikke finkultur, men kultur når den er finest«, har Evert Taube engang udtalt, og det blev på bedste vis bekræftet gennem Per Jellums følsomme fortolkning af denne smukke sang."

- Flensborg Avis

B E G I V E N H E D E R

NOV

11

11. november, 2020

Impro Opera

Live improviseret opera

Folkehuset Absalon

Sdr Boulevard 73, Kbh V

DANMARK

N Y H E D E R

Forår, 2021

Per Jellum synger i coronatiden koncerter i Danmark og udlandet og koncentrerer sig om fremtidige projekter. På grund af pandemien, annonceres disse først senere, når der er mere sikkerhed for deres gennemførelse.

JAN/

FEB

 

2021

Januar/Februar, 2021

Nytårskoncerter med Opera På Grænsen og Opera i Provinsen
Information tilgår


P E R   J E L L U M,  T E N O R 

Når jeg skriver Per Jellum, tenor, er det  ikke helt retvisende i forhold til hvad det er, jeg præcist kan. Min rettelige titel burde være jugendlich dramatisch heldentenor. Men det er for langt til et visitkort. Forklaring følger her:

 

Opera er en kunstform

  - i hvilken kunstnerne opfører et dramatisk værk, som er nedskrevet i ord og musik i hhv. en libretto og et partitur. Det er typisk et samarbejde mellem et orkester eller en anden form for musikalsk samarbejde, f. eks blot en pianist eller et mindre ensemble (et såkaldt kammerensemble) og et antal sangere, samt evt. skuespillere og dansere.

 

På scenen

  - arbejder sangere, skuespillere og dansere i kostumer, make-up og scenografi under ledelse af en instruktør, mens musikken oftest udøves fra orkestergraven, hvis en sådan findes, under ledelse af en dirigent. Opera som kunstform hører til den vestlige verdens klassiske tradition og de fleste operaer er således skrevet på de europæiske hovedsprog; tysk, fransk, engelsk og ikke mindst italiensk. Men også på spansk, russisk og de vestslaviske sprog findes betydelige værker som jævnligt opføres verden over. Også dansk er flot repræsenteret, på trods af vores begrænsede sprogområde.

Operahuse

 - er stederne hvor mange operaer opføres. I disse har man oftest tekstanlæg installeret, således at publikum har mulighed for at forstå teksten, selvom forestillingen opføres på sprog ikke alle taler længere. På steder hvor man af den ene eller anden grund ikke har tekstanlæg vil man ofte se operaer opført i oversættelser til det lokale sprog. Dette gælder især på mindre steder, eller på steder hvor man har truffet kunstnerisk og/eller politisk beslutning om at opføre operaer i oversættelser, fremfor på originalsprogene.

 

Opera er musikdramatik

  - Indenfor musikdramatik kan man groft sagt tale om tre hovedkategorier: opera, operette og musical.

I modsætning til de to sidstnævnte, hvor man oftest ser at musikstykkerne er afbrudte af talt dialog, er opera bl.a. kendetegnet ved, at al dialog er sunget. I opera behandles endvidere oftest et mere ”alvorligt“ emne. Tragedier er hyppigere i opera end i operetter og musicals og selvom der også forekommer tragedier i både operetter og musicals, ser man således oftere af det hele ender lykkeligt.

I opera ”dør hun til sidst”.

 

Sangteknik

 - Fordi emnerne ofte er i den lettere ende og det hele oftest ender lykkeligt, skal den største forskel på operetter og musicals findes i den teknik sangerne benytter og i de virkemidler de har til rådighed. I operette synges der, som i opera, med klassisk teknik og uden forstærkning. I musicals er teknikken mere moderne og man har derfor brug for forstærkning. Dette behov har også haft indflydelse på måden musicals komponeres på.

 
En tenor er en stemmetype

  - Hos klassiske sangere arbejder man, meget kort fortalt, med seks hovedgrupper af stemmetyper – tre til kvinder og tre til mænd. Hos kvinderne er den lyseste stemme sopranen. Lige under hende ligger mezzo-sopranen og under hende finder vi alten. Hos mændene hedder den lyseste stemme tenor. Under ham ligger først baritonen og nederst bassen. Disse seks kategorier deles derefter op i yderligere underkategorier, således at man ved en stemmetypetitel kan spore sig ind på præcist hvilken slags stemme den enkelte sanger har. På den måde ved man at en lyrisk tenor skal synge andre roller end en kollega som er dramatisk tenor eller måske endda jugendlich dramatisk tenor. Man taler om at sangere har forskellige fach.

 

Verdens højeste Tenor?

  - Når man synger, kan kroppen sammenlignes med en orgelpibe. Luft sendes igennem piben og hvilken lyd der kommer ud, afhænger af pibens størrelse. De små piber giver de lyseste toner, mens de store piber giver de laveste. Med mennesker er der naturligvis flere parametre der afgør lyden, men grundprincippet er det samme. Derfor ser man ofte at tenorerne er mindre end basserne. I mit tilfælde er det ofte omvendt. Jeg er 205 cm høj og burde således have en dyb basstemme. Det har jeg bare ikke! Derfor går jeg for tiden og prøver at finde ud af om jeg faktisk ér verdens højeste professionelle operatenor.  I 2020 skal jeg samarbejde med Guinness Rekordborg for at undersøge om der skulle være en professionel operatenor derude i den store verden, som er højere. Det er i hvert fald en undersøgelse værd! Følg med her på siden for opdateringer.

Jeg håber du vil bruge lidt tid på min hjemmeside og klikke lidt rundt på billeder og lyd. Der kommer løbende mere til. God fornøjelse!

 

Per Jellum, stemmetype: tenor (Fach: jugendlich dramatisch heldentenor)

©  Proudly created by PerJellum.com

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
bottom of page